p4
p4
เมนูหลัก
1
บุคลากรในโรงเรียน
1
วิสัยทัศน์
1
พันธกิจ
1
เป้าประสงค์
บุคลากรของโรงเรียน
pp2
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
p5
1
 
ความรู้เกี่ยวกับฟัน
9
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟัน
9
การแปรงฟันอย่างถูกวิธี
9 ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
9 รู้ทันโรคฟัน
9 ข้อมูลสุขภาพฟัน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดกิจกรรมวันแม่ในวันที่ 11 สิงหา ก่อนวันแม่ 1 วัน มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การประกวดการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องแม่ การวาดภาพระบายสี การแสดงของนักเรียน นักเรียนนำพวงมาลัยมากราบแม่ มีความสุขกันทุกคนทั้งแม่และลูก ประธานเปิดงานโดย ผอ.มาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง

p4

 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558

29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด จัดกิจกรรมหลายอย่าง เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทย กิจกรรมเช่น การประกวดการเขียนเรียงความ การคัดลายมือ การอ่านทำนองเสนาะ การวาดภาพระบายสี การแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น เกี่ยวกับเรื่องในวรรณคดี การแสดงวงดนตรีของโรงเรียน นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ประธานเปิดงานโดย ผอ.มาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง ผู้กล่าวรายงานเจ้าของโครงการ อ.พันรบ สืบสายอ่อนp26

ประมวลภาพกิจกรรม

บรรยากาศโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)

p2

รับการประเมิน อ่านคล่อง เขียนคล่อง จากกระทรวงศึกษาธิการ

1 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการจาก สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ มาประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ผลการประเมินเรียบร้อย ผ่านไปด้วยดี นักเรียนมีคุณภาพ อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์

p11

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2558 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนทำกิจกรรม วาดภาพระบายสี ข้อคิดเตือนใจในการสื่อความหมาย ให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเดินรณรงค์ตามถนนในชุมชนหมู่บ้าน เชิญชวนผู้ปกครองให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


p1

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดจัดพิธีไว้ครู คุณครูและนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อกัน เป็นประเพณีธรรมเนียมที่ดีของคนไทยที่ทำสืบทอดต่อกันมา เป็นกิจกรรมที่ดีมาก นักเรียนตั้งใจทำพานมาไหว้ครูอย่างสวยงาม ผอ.มอบรางวัลต่างๆ ให้แก่นักเรียนที่เก่งและมีความสามารถด้านต่าง มีความสุขกันทุกคนครับวันนี้

p16

ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด รับการตรวจราชการ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) รับการตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ และคณะ โดยให้โรงเรียนเสนอรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ ในส่วนที่รับผิดชอบของโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด มีท่านสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพป.พล.3

p16

ประมวลภาพกิจกรรม

 
bos1
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
 
surin
นายสุรินทร์ แก้วมณี
ผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 3
 
1
นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 

 

ข่าวสารออนไลน์
   ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
   มติชน
   คม ชัด ลึก
   เส้นทางเศรษฐกิจ
   แนวหน้า
   สยามรัฐ
   บ้านเมือง
   เนชั่นสุดสัปดาห์
   มติชนสุดสัปดาห
   ข่าวสด
   ฐานเศรษฐกิจ
   ประชาชาติธุรกิจ
   ผู้จัดการ
   หนังสือพิมพ์คอม
 
โทรทัศน
   ช่อง3
   ช่อง5
   ช่อง7
   ช่อง9
   NBT
 
 

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) หมู่ 2 ตำบลหนองแขม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกโลก 65150
E-mail : Webmaster : adoon_05@hotmail.com